graffiti


Het verwijderen van graffiti behoort ook tot het expertisegebied
van de divisie gevelreiniging. MALOS BV kan ongewenste
'kunstwerken' op diverse manieren verwijderen. Hierbij geldt dat
elke ondergrond een andere aanpak vereist. Elke ondergrond
kent haar eigen specifieke 'pijngrens' waar rekening mee
gehouden dient te worden.

Afhankelijk van de ondergrond passen wij de volgende
methodes toe:

  • Verwijderen d.m.v. stralen
  • Verwijderen m.b.v. heet water onder gepaste druk
  • Chemisch verwijderen varierend van milde producten
    voor kunststofbeplating tot verfstrippers voor de verwijdering
    van graffiti op beton e.d.

 Het is bij ons mogelijk om op afroep én op contractbasis te werken. Om bijvoorbeeld straten, woonwijken en gemeenten onderhouden!


Proefstuk

Afhankelijk van de behandelen ondergrond, zal door onze deskundigen een voortsel worden gedaan om een of meerdere van bovenstaande behandelmethoden toe te passen. In de meeste gevallen stuurt MALOS BV aan op het zetten van een proefstuk om het reslutaat te onderzoeken.

Na verwijdering kan MALOS BV desgewenst een anti-graffiti coating aanbrengen. Deze toplaag zorgt ervoor dat het bij herhaling eenvoudig te verwijderen is.

 

Contact opnemen

127s2v

 
 

128s2n

 
 

14518v

 
 

14618n

 
 

Afbeelding 139

 

Afbeelding 153

 

Afbeelding 152

 
 

Afbeelding 164

 
 

11713v

 
 

11813n

 

14116v

 
 

14216n

 
 

131v

 

132n

 
 


Facebook